Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tạm nhập. tái xuất
QN
(TBTCO) - Các bước nghiệp vụ về quy trình thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất... đã được Tổng cục Hải quan quy định cụ thể tại Quyết định 3577/QĐ-TCHQ.
phe lieu
(TBTCO) - Để tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu phế liệu, Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 27/2019/TT-BCT quy định chi tiết danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất...
hải quan
(TBTCO) - Các cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cường quản lý đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất, đảm bảo hàng hóa thuộc loại hình này được kiểm tra, giám sát chặt chẽ từ khi tạm nhập đến khi thực tái xuất đúng quy định.
hiện vật triển lãm
(TBTCO) - Quy định trên được quy định tại Nghị định số 23/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động triển lãm.
phe lieu
(TBTCO) - Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 41/2018/TT-BCT quy định danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu.
hải quan nội bài
(TBTCO) - Sau một tháng triển khai (từ 5/6/2018), Nghị định 59/2018/NĐ-CP (Nghị định 59) và các thông tư hướng dẫn, những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai đã được Tổng cục Hải quan chủ động tiếp thu, tháo gỡ...
hai quan hanoi
(TBTCO) - Chính phủ đã ban hành Nghị định 69/2018/NĐ-CP (Nghị định 69) quy định thương nhân Việt Nam được nhận gia công hàng hóa hợp pháp cho thương nhân nước ngoài; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, trong đó có nhiều điều khoản liên quan đến công tác quản lý của cơ quan hải quan.
Đường NK
(TBTCO) - Hiệp hội Mía đường vừa có văn bản khẩn cấp gửi Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị không gia hạn cho các giấy phép tạm nhập tái xuất đường đã hết hạn. Các nhà máy mía đường hiện đang “tê liệt” sản xuất vì không tiêu thụ được sản phẩm, lại bị đường tạm nhập tái xuất chèn ép không xuất khẩu được.
tạm nhập, tái xuất
(TBTCO) - Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 11/2017/TT-BCT quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa.