Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tam nông. Agribank
thẻ agribank đồng hành cùng tam nông
(TBTCO) - Từ nay đến 15/9/2020, Agribank triển khai 2 sản phẩm dịch vụ đặc biệt ưu đãi đối với khách hàng khu vực nông nghiệp, nông thôn, đó là miễn phí phát hành thẻ ATM với hạn mức vay thấu chi lên đến 30 triệu đồng; miễn phí chiết khấu và lắp đặt máy quẹt thẻ POS cho các đơn vị chấp nhận thẻ.
agribank
(TBTCO) - Thực hiện Nghị quyết số 30/2017/NQ-CP của Chính phủ về gói tín dụng 100.000 tỷ đồng dành cho “nông nghiệp sạch” từ nguồn vốn vay thương mại, Agribank cho biết, đã triển khai vấn đề này từ trước và sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới.
nông nghiệp xanh
(TBTCO) - Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng tín dụng, Agribank luôn chú trọng đầu tư vào các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh nông nghiệp theo hướng phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững, bảo vệ môi sinh, môi trường.
(TBTCVN) - Tính đến 31/5/2013, dư nợ cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của đạt 333.642 tỷ đồng.