Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tạm trữ gạo
thu mua tam tru gao
(TBTCO) - Do giá lúa gạo ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được dự báo tiếp tục tăng, do đó vụ Đông Xuân năm nay, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) sẽ không đề xuất việc thu mua tạm trữ lúa gạo như thường niên.
lúa gạo
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản giao 17 ngân hàng thương mại cân đối nguồn vốn để cho vay mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo trong vụ Đông Xuân 2014-2015 với mức lãi suất tối đa không quá 7%/năm.
lúa gạo
(TBTCO) - Căn cứ vào mức giá thành sản xuất lúa kế hoạch của từng vụ do Bộ Tài chính công bố, các cơ quan có thẩm quyền, các doanh nghiệp, cá nhân mua lúa với giá định hướng đảm bảo mức lãi tối thiểu cho người sản xuất lúa.
gạo
(TBTCO) - Giá lúa dao động ở mức 5.000-5.750 đồng/kg, giảm khoảng 50 đồng/kg. Nguyên nhân do hiện tại nhu cầu trên thị trường thế giới vẫn chưa cao. Đồng thời nguồn cung lúa gạo trong nước vẫn cao trong khi chương trình thu mua tạm trữ lúa gạo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ diễn ra còn chậm.