Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tân đại sứ E
ds eu
(TBTCO) - Chia sẻ về nhiệm kỳ 4 năm tới tại Việt Nam, tân Đại sứ EU tại Việt Nam Giorgio Aliberti cho biết, ông sẽ tập trung vào 2 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ của mình là hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề về môi trường, biến đổi khí hậu và kinh tế số.