Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tân Phó tổng
Bổ nhiệm phó tổng HNX
(TBTCO) - Ngày 10/7/2018, tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (GDCK) Hà Nội (HNX), Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ công bố và lưu hành Quyết định bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Phó Tổng giám đốc HNX.
Pho Tong bien tap
(TBTCO) - Ngày 26/9/2014, tại Thời báo Tài chính Việt Nam, Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính (số 2421/QĐ-BTC) bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Tổng Biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam cho đồng chí Đinh Hùng.