Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tân Sơn Nhất thừa nhận dịch vụ tệ nhất
sân bay
(TBTCO) - Chất lượng phục vụ hành khách tại sân bay Quốc tế Nội Bài còn yếu, công tác vệ sinh tại sân bay cũng làm chưa tốt, công tác phối hợp xử lý tình huống vi phạm cũng còn tình trạng nương nhẹ, dẫn đến xử lý không nghiêm, thiếu kỷ cương nên không có tính răn đe...