Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tăng 2% dự toán
Thu nội địa quảng ninh
(TBTCO) - Theo Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh, năm 2014, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 33.000 tỷ đồng, dự kiến tăng 2% so với dự toán.