Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tăng chỉ tiêu tín dụng lên 20%
SHB tăng chỉ tiêu tín dụng
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2013 của SHB lên 20% căn cứ theo kết quả kinh doanh đến 30/9/2013, dư nợ tín dụng của SHB đã tăng trưởng 8,7% so với cuối năm 2012.