Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tăng CPI chung
ap luc tang gia
(TBTCO) - Đó là kiến nghị của cơ quan quản lý giá đối với các bộ, ngành, địa phương trong việc điều chỉnh giá một số mặt hàng thiết yếu theo hướng đảm bảo hạn chế thấp nhất tác động đến tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng của cả năm.