Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tăng giá thuốc
thuoc
(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế trực thuộc sở khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch dự trữ thuốc.
giá thuốc
(TBTCO) - Theo số liệu về giá thuốc kê khai lại trên Trang điện tử của Cục Quản lý dược - Bộ Y tế, số mặt hàng kê khai lại giá (điều chỉnh tăng giá) năm 2015 là 760 lượt mặt hàng, chiếm khoảng 2,6% tổng số khoảng 25.000 mặt hàng thuốc đang lưu thông trên thị trường.
thuốc
(TBTCO) - Theo thông tin về giá thuốc kê khai lại trên trang điện tử của Cục Quản lý dược - Bộ Y tế, có 2 mặt hàng thuốc nhập khẩu và 83 mặt hàng thuốc trong nước tăng giá, chiếm khoảng 0,34% trong tổng số 25.000 mặt hàng thuốc hiện đang lưu hành trên thị trường.
giá thuốc
(TBTCO) - Theo thông tin về giá thuốc kê khai lại trên Trang điện tử của Cục Quản lý dược - Bộ Y tế, không có mặt hàng thuốc kê khai lại giá (tăng giá).
y tế
(TBTCO) - 9 thuốc điều trị ung thư, điều trị bệnh khớp, viêm gan C, giải độc, điều trị hụt hormon tăng trưởng, quỹ BHYT đang chi trả 100% nay giảm tỷ lệ thanh toán còn 50%.