Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tăng giờ làm thêm
VTL
(TBTCO) - Cùng với việc tăng tuổi nghỉ hưu, vấn đề tăng giờ làm thêm, tiền làm thêm giờ và giảm giờ làm việc thông thường cũng là một số vấn đề lớn còn chưa thống nhất trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi).
quốc hội thảo luận tại tổ
(TBTCO) - Đề xuất của Chính phủ mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm tối đa lên 400 giờ/năm và tăng tuổi nghỉ hưu lên 62 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ nhận được nhiều ý kiến không đồng tình của các đại biểu Quốc hội (ĐBQH).
lam them
(TBTCO) - Việc tăng giờ làm thêm cũng như mức tiền lương trong quá trình làm việc cần đảm bảo hài hòa lợi ích của cả người lao động và doanh nghiệp trên cơ sở thỏa thuận.
lam them
(TBTCO) - Tại dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đề xuất mở rộng khung thỏa thuận làm thêm giờ trong các trường hợp đặc biệt sẽ tăng thêm 100 giờ/năm so với hiện hành, từ tối đa 300 giờ/năm lên 400 giờ/năm.
lam them
(TBTCO) - Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi dự kiến mở rộng khung thỏa thuận về thời giờ làm thêm tối đa lên 400 giờ/năm trong những trường hợp đặc biệt, thay vì 300 giờ/năm như quy định hiện hành. Hai bên sẽ được quyền thỏa thuận khi người lao động có khả năng đáp ứng và doanh nghiệp có nhu cầu.
lam them
(TBTCO) - Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) đang được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) lấy ý kiến, dự kiến mở rộng khung thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động về thời gian làm thêm lên tối đa 400 giờ/năm thay vì 300 giờ/năm theo quy định hiện hành.
lam them gio
(TBTCO) - Theo dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), số giờ làm thêm tối đa có thể lên đến 600 giờ. Phương án này đang nhận được rất nhiều ý kiến từ phía cộng đồng doanh nghiệp và người lao động.