Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tăng lương hưu
bao hiem
(TBTCO) - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, từ ngày 1/7/2018, tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2018 đối với 8 đối tượng.
tăng lương hưu
(TBTCO) - Từ ngày 1/7/2017, tăng thêm 7,4% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với một số đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trước ngày 1/7/2017.
lh
(TBTCO) - Người nghỉ hưu trước tháng 4/1993 có mức lương hưu thấp, sẽ được điều chỉnh tăng tối đa 250 nghìn đồng/ tháng; và người đang hưởng trợ cấp được điều chỉnh tối đa 150 nghìn đồng/ tháng.
luong huu
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.