Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tăng lương năm 2021
lương
(TBTCO) - 9/13 đại biểu của Hội đồng Tiền lương quốc gia đã đồng ý chưa tăng lương tối thiểu vùng năm 2021.