Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tăng lương tối thiểu vùng
lương
(TBTCO) - 9/13 đại biểu của Hội đồng Tiền lương quốc gia đã đồng ý chưa tăng lương tối thiểu vùng năm 2021.
lương tối thiểu vùng
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
luong
(TBTCO) - Trước thềm phiên họp đầu tiên của Hội đồng Tiền lương quốc gia, đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, chưa nên điều chỉnh lương tối thiểu vùng trong năm 2019 để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Tăng lương tối thiểu vùng cần cân nhắc lợi ích quốc gia, đời sống người lao động
(TBTCVN) - Ngày 28/7/2017, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã tổ chức Phiên họp lần hai để tiếp tục thương lượng phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2018.
tăng lương tối thiểu vùng
(TBTCO) - Ngày 3/7, tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức buổi đối thoại với doanh nghiệp về chính sách tiền lương, lao động và bảo hiểm xã hội nhằm tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp.
(TBTCO) - Từ ngày 1/1/2014 sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 1.900.000 đến 2.700.000 đồng/tháng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.