Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tăng so với cùng kỳ
thue dong nai
(TBTCO) - Theo Cục Thuế Đồng Nai, tổng thu ngân sách nhà nước do đơn vị thực hiện trong 9 tháng năm 2020 được 28.922 tỷ đồng, đạt 81% dự toán pháp lệnh và tăng 11% so với cùng kỳ năm 2019.
thuế đồng nai
(TBTCO) - Theo Sở Tài chính Đồng Nai, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 10 tháng năm 2019 trên toàn địa bàn ước thực hiện được 42.100 tỷ đồng, đạt 78% dự toán năm và tăng 10% so với cùng kỳ năm 2018.
hai quan tphcm
(TBTCO) - Theo Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên toàn địa bàn 11 tháng đầu năm được 333.282 tỷ đồng, đạt 88,46% dự toán năm và tăng 10,09% (so với cùng kỳ năm 2017).
tphcm
(TBTCO) - Theo Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên toàn địa bàn 6 tháng đầu năm được 183.465 tỷ đồng, đạt 48,69% dự toán năm và tăng 8% (so với cùng kỳ năm 2017).
Hải Phòng
(TBTCO) - UBND TP. Hải Phòng vừa có báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm. Theo báo cáo, số thu NSNN trên địa bàn tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước.
tuyen duong
(TBTCO) - 8 tháng đầu năm, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách nhà nước (NSNN) 152.413 tỷ đồng, đạt 63,8% dự toán năm và tăng 14,06% (so cùng kỳ năm 2016).
bắc ninh
(TBTCO) - Tính đến hết quý I/2017, Hải quan Bắc Ninh đã thu ngân sách đạt hơn 1.972 tỷ đồng, đạt 27% dự toán, tăng 12% so với cùng kỳ…
nông sản
(TBTCO) - Theo Bộ NN&PTNT, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 4/2016 ước đạt gần 2,97 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2016 đạt 10,02 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2015.