Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tăng thẩm quyền
UBCK
(TBTCO) - Sau nhiều lần thảo luận, nội dung về tăng thẩm quyền cho Uỷ ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Tại phiên họp ngày 9/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho rằng việc tăng thẩm quyền của UBCKNN không được vượt quy định hiện hành.
đại biểu Vũ Thị Lưu Mai
(TBTCO) - Trong bối cảnh hiện nay, nên giữ quy định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thuộc Bộ Tài chính. Cần rà soát các quy định nhằm đảm bảo tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của UBCKNN và không cần thiết phải thành lập thêm một đầu mối thuộc Chính phủ.
luật chứng khoán
(TBTCO) - Dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) đã được trình Quốc hội cho ý kiến. Với nhiều nội dung mới đã được bổ sung, sửa đổi mang tính đột phá và kỳ vọng khi dự luật được ban hành sẽ tạo ra bước ngoặt mới cho sự phát triển của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong tương lai.