Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tăng thêm phí từ người dân
bhyt
(TBTCO) - Theo lộ trình, năm 2015, giá viện phí sẽ được điều chỉnh, theo đó tính thêm tiền lương, tiền phụ cấp cho bác sĩ. Trước nhiều băn khoăn của dư luận về việc tăng giá dịch vụ y tế sẽ tạo thêm gánh nặng đối với người bệnh, Bộ Y tế vừa có công văn giải trình về vấn đề này.