Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tăng thuế casino
thuế game onlie
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiếp thu, giải trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TTĐB theo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.