Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tăng thuế nhập khẩu xe ô tô tải
xe
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa đề xuất điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu một số xe ô tô tải từ 20%, thấp hơn cam kết WTO, lên cùng mức thuế suất 25%.