Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tăng thuế xuất khẩu vàng trang sức
vàng trang sức
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư điều chỉnh thuế xuất khẩu đối với mặt hàng vàng trang sức, mỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng có hàm lượng từ 95% trở lên từ 0% lên 2%.