Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tăng tốc cổ phần hóa
tt
(TBTCO) - Việt Nam sẽ khởi động năm 2021 với một sự kiện chính trị quan trọng vào tháng 1 để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế trong năm năm tiếp theo. HSBC dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tỏa sáng và GDP có thể tăng trưởng mạnh mẽ ở mức 7,6% vào năm 2021
Tăng tốc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước
(TBTCO) - Bộ Tài chính cho biết, tính đến 20/6, cả nước đã sắp xếp được 58 DNNN, trong đó cổ phần hóa 38 DN, giải thể 2 DN, sáp nhập 15 DN và đề nghị phá sản 3 DN. Tiến độ này được đánh giá là chuyển biến đáng kể so với con số 99 DN cổ phần hóa trong 3 năm 2011-2013.