Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tăng trưởng 16%
doanh thu
(TBTCO) - Báo cáo số liệu tại Hội nghị thường niên thị trường bảo hiểm (BH) năm 2017 mới đây cho thấy, kết thúc năm 2016, thị trường BH phi nhân thọ tăng trưởng 16%, đạt doanh thu 36.652 tỷ đồng; tỷ lệ bồi thường giảm… Năm 2017, thị trường đặt mục tiêu tổng doanh thu phí BH gốc đạt 40.087 tỷ đồng.