Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tăng trưởng 2019
BQ
(TBTCO) - Sáng 8/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Theo đó, chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2019 được xác định là 6,6 - 6,8%.