Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tăng trưởng kinh tế năm 2015
tt
(TBTCO) - Trong báo cáo Triển vọng kinh tế vĩ mô khu vực châu Á - Thái Bình Dương công bố ngày 14/5, Ủy ban Kinh tế Xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Liên hiệp quốc (UN ESCAP) dự báo, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ tăng ở mức 6,1-6,2% trong năm 2015-2016.