Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tăng trưởng tích cực
ĐTC
(TBTCO) - FDI dồi dào, tỷ trọng xuất khẩu tăng, cách xử lý ấn tượng với đại dịch Covid-19, đầu tư công đang được đẩy nhanh… là những lý do khiến các chuyên gia của HSBC đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng dài hạn hấp dẫn nhất ở châu Á.