Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tăng vốn điều lệ
ctx
(TBTCO) - Tổng công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam – CTX Holdings (mã Ck CTX) thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 6/9 phát hành 52,55 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 199,4%.
ABBANk
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) công bố phát hành hơn 39 triệu cổ phiếu nhằm chia cổ tức năm 2017 cho cổ đông. Vốn điều lệ của ABBANK theo đó cũng tăng hơn 390 tỷ đồng và đạt mức trên 5.700 tỷ đồng.
nhua
(TBTCO) - Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã Ck NTP) vừa thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
mb
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2024 với sự tham dự của 874 cổ đông, chiếm tỷ lệ 76,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đã đồng thuận thông qua nhiều nội dung quan trọng.
ceo
(TBTCO) - Công ty cổ phần Tập đoàn CEO (mã Ck CEO) vừa tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Theo tài liệu đại hội cổ đông, công ty dự kiến phát hành gần 103 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ thêm 66,7%.
KBVS
(TBTCO) - Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) đã chính thức hoàn tất tăng vốn điều lệ đợt 2 theo đúng kế hoạch đề ra. Theo đó, sau 2 đợt tăng vốn, vốn điều lệ của KBSV đạt 1.675 tỷ đồng, khẳng định vị trí trong top 10 công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam.
TVSI
(TBTCO) - Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đã tăng vốn điều lệ từ 350 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng trong năm 2017 và vừa chính thức đạt 1.080 tỷ đồng vào ngày 17/12 vừa qua. Việc nâng cao năng lực tài chính, TVSI tiếp tục khẳng định sức mạnh trong mảng môi giới khách hàng cá nhân trên thị trường.
KBSV
(TBTCO) - Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) vừa hoàn tất việc tăng vốn điều lệ đợt 1, nâng vốn điều lệ lên mức 1.107 tỷ đồng. Theo kế hoạch, KBSV sẽ tiếp tục triển khai chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đợt 2 ngay trong quý I/2019, nhằm đạt mức vốn điều lệ 1.680 tỷ đồng.
PAN
(TBTCO) - Tập đoàn PAN (mã Ck PAN) vừa tổ chức đại hội cổ đông (ĐHCĐ) bất thường năm 2018. Theo đó, PAN đã trình đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 41. Dự kiến sau hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của PAN sẽ tăng lên 1.701 tỷ đồng.