Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tăng vốn điều lệ
mb
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2024 với sự tham dự của 874 cổ đông, chiếm tỷ lệ 76,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đã đồng thuận thông qua nhiều nội dung quan trọng.
ceo
(TBTCO) - Công ty cổ phần Tập đoàn CEO (mã Ck CEO) vừa tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Theo tài liệu đại hội cổ đông, công ty dự kiến phát hành gần 103 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ thêm 66,7%.
KBVS
(TBTCO) - Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) đã chính thức hoàn tất tăng vốn điều lệ đợt 2 theo đúng kế hoạch đề ra. Theo đó, sau 2 đợt tăng vốn, vốn điều lệ của KBSV đạt 1.675 tỷ đồng, khẳng định vị trí trong top 10 công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam.
TVSI
(TBTCO) - Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đã tăng vốn điều lệ từ 350 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng trong năm 2017 và vừa chính thức đạt 1.080 tỷ đồng vào ngày 17/12 vừa qua. Việc nâng cao năng lực tài chính, TVSI tiếp tục khẳng định sức mạnh trong mảng môi giới khách hàng cá nhân trên thị trường.
KBSV
(TBTCO) - Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) vừa hoàn tất việc tăng vốn điều lệ đợt 1, nâng vốn điều lệ lên mức 1.107 tỷ đồng. Theo kế hoạch, KBSV sẽ tiếp tục triển khai chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đợt 2 ngay trong quý I/2019, nhằm đạt mức vốn điều lệ 1.680 tỷ đồng.
PAN
(TBTCO) - Tập đoàn PAN (mã Ck PAN) vừa tổ chức đại hội cổ đông (ĐHCĐ) bất thường năm 2018. Theo đó, PAN đã trình đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 41. Dự kiến sau hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của PAN sẽ tăng lên 1.701 tỷ đồng.
mpc
(TBTCO) - Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã Ck MPC) thông báo sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 để thông qua phương án phát hành riêng lẻ 75,7 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.400 tỷ đồng lên hơn 2.157 tỷ đồng.
ảnh BV
(TBTCO) - Với định hướng phát triển bền vững, nâng cao năng lực tài chính, Bảo hiểm Bảo Việt vừa chính thức tăng vốn điều lệ từ 2.300 tỷ đồng lên 2.600 tỷ đồng.
hag
(TBTCO) - Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã Ck HAG) đang xin ý kiến cổ đông phát hành riêng lẻ 185 triệu cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược, với giá 7.200 đồng/CP.