Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tăng vọt gần 30%
Bỏ trần tỷ giá, Thụy Sĩ gây bất ngờ lớn cho thị trường tài chính quốc tế
(TBTCO) - Hôm qua đồng Franc Thụy Sĩ đã tăng vọt gần 30% so với đồng Euro ngay sau thông báo của Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ sẽ bỏ mức trần tỷ giá đã áp dụng từ 3 năm nay, tức là 1,2 Franc đổi 1 Euro.