Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tạo thuận lợi
Tổng cục hải quan
(TBTCO) - Tổng cục trưởng Hải quan Việt Nam Nguyễn Văn Cẩn đã có cuộc Hội đàm song phương với ông Yury Senko, Chủ tịch Uỷ ban Hải quan Belarus về nội dung tăng cường tạo thuận lợi thương mại và hợp tác quản lý hải quan.
thương mại điện tử
(TBTCO) - Thực hiện chỉ đạo tại Quyết định 1254/QĐ-TTg về thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, Tổng cục Hải quan đang lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử (QLTMĐT) đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) để kịp trình Chính phủ vào cuối năm 2019.
HQ HP
(TBTCVN) - “Tổng cục Hải quan đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 39/2018/TT-BTC theo hướng mở rộng sự thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp (DN); áp dụng cách quản lý mới phù hợp với thay đổi của xu thế thương mại quốc tế…”.
tổng cục hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan sẽ tích cực phối hợp với các bộ, ngành và chuyên gia Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thúc đẩy triển khai Dự án hỗ trợ kỹ thuật tạo thuận lợi thương mại (TFP), góp phần giảm thời gian, chi phí thương mại, nâng cao hiệu quả quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK).
Bộ Tài chính tiếp tục giảm một số lệ phí cho doanh nghiệp
(TBTCO) - Nhằm tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 47 năm 2019 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
Việt Nam - Hoa Kỳ hợp tác thúc đẩy tạo thuận lợi thương mại
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink đã tham dự lễ công bố khởi động dự án tạo thuận lợi thương mại do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.
USAID
(TBTCO) - Dự án hỗ trợ kỹ thuật tạo thuận lợi thương mại do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ trị giá hơn 21,7 triệu USD, thời gian thực hiện là 5 năm đã được Chính phủ phê duyệt và giao Bộ Tài chính là cơ quan chủ quản và Tổng cục Hải quan là chủ dự án đã chính thức khởi động.
Thứ trưởng Vũ Thị Mai
(TBTCO) - Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt, tạo nên sức mạnh tổng hợp toàn ngành Hải quan trong chống buôn lậu, gian lận thương mại; nâng cao khả năng cảnh báo, dự báo tình hình, định hướng kiểm soát hải quan trong công tác phòng, chống buôn lậu.
bảo lãnh thông quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan với sự hỗ trợ của Liên minh tạo thuận lợi thương mại toàn cầu (GATF) đang khẩn trương tổ chức đợt làm việc tập trung nhằm hoàn thiện Đề án thí điểm bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, sớm báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ, Quốc hội.