Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tạp chí cộng sản
Toàn cảnh hội thảo khoa học
(TBTCO) - Sự khác biệt trong đối mới, sáng tạo, đột phá về tư duy... là những từ ngữ được nêu lên trong những nhận định của các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, tại hội thảo "Hội nhập kinh tế quốc tế 30 năm nhìn lại và thực tiễn tại Quảng Ninh".
Tổng Biên tập Tạp chí cộng sản Vũ Văn Phúc
(TBTCO) - Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế - nhìn từ Quảng Ninh, là chủ đề hội thảo khoa học do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức sáng 11/10 tại Quảng Ninh.