Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tập đoàn Generali
generali
(TBTCO) - Tập đoàn Generali vừa công bố lợi nhuận thuần 9 tháng đầu năm lên đến 1,7 tỷ euro (tăng 8,7%) vượt kết quả toàn năm 2014.
ảnh generali
(TBTCO) - Tập đoàn Generali vừa công bố báo cáo 6 tháng đầu năm (tính đến ngày 30/6/2015) với kết quả kinh doanh ấn tượng.
TGD generali châu á
(TBTCO) - Tập đoàn Generali (Generali) vừa chính thức thông báo việc bổ nhiệm ông Jack Howell vào vị trí Tổng Giám đốc khu vực châu Á. Ông Jack Howell sẽ làm việc tại Hồng Kông và báo cáo trực tiếp cho ông Mario Greco, Tổng Giám đốc Tập đoàn.