Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tập đoàn Hoa Sen
hs
(TBTCO) - Tập đoàn Hoa Sen (Mã Ck HSG) vừa ước kết quả kinh doanh hợp nhất quý III niên độ tài chính 2018-2019 với doanh thu thuần giảm 30% về 7.228 tỷ đồng.
cang
(TBTCO) - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã Ck HSG) vừa thông qua chủ trương góp vốn theo hình thức mua cổ phần để thành lập Công ty cổ phần Cảng quốc tế Hoa Sen.
ton
(TBTCO) - Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã Ck HSG) vừa công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
HSG
(TBTCO) - Theo Nghị quyết vừa được CtyCP Tập đoàn Hoa Sen (mã Ck HSG) công bố, HĐQT HSG quyết định trình ĐHCĐ thông qua chủ trương Nghiên cứu lập báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi của dự án đầu tư khu liên hợp luyện cán thép tại các khu kinh tế có cảng biển nước sâu.
hoa sen
(TBTCO) - CtyCP Tập đoàn Hoa Sen (mã Ck HSG) vừa công bố thông tin về kết quả kinh doanh hợp nhất ước tính trong quý đầu tiên niên độ tài chính 2014-2015.
Nick Vujicic
(TBTCO) - Trong lần trở lại Việt Nam năm 2014, Nick Vujicic đã có chuyến tham quan Vịnh Hạ Long cùng gia đình và các thành viên trong Ban tổ chức chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt.
Hoasen
(TBTCO) - Ngày 9/9/2013 tại Hà Nội, Tập đoàn Hoa Sen tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba. Năm 2012, cá nhân ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Tập đoàn cũng đã được tặng thưởng Huân chương cao quý này.