Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tập đoàn sam sung
doanh nghiệp ưu tiên hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã ban hành quyết định công nhận Công ty TNHH điện tử Samsung HCMC CE Complex, là doanh nghiệp ưu tiên (DNUT), nâng tổng số DNUT thuộc tập đoàn Samsung lên con số 7.