Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tập đoàn Sao Mai
idi
(TBTCO) - Công ty CP Đầu tư và phát triển đa quốc gia I.D.I (mã Ck IDI) vừa thống nhất việc chia cổ tức còn lại của năm 2018, với tổng tỷ lệ 20%, gồm 15% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt.
idi
IDI chia cổ tức 20%15:01 | 07/10/2018
(TBTCO) - Ngày 19/10 tới, Công ty CP Đầu tư và phát triển đa quốc gia I.D.I (mã Ck IDI) sẽ chốt danh sách cổ đông hiện chia cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu với tổng tỷ lệ là 20%.
asm
(TBTCO) - CtyCP Tập đoàn Sao Mai (mã Ck ASM) thông báo ngày 4/8 sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu tỷ lệ 5% và chào bán cổ phiếu tỷ lệ 11.
png
(TBTCO) - Ngày 16/7/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố thông tin về việc cấp giấy chứng nhận chào bán 112,6 triệu cổ phiếu ra công chúng cho CtyCP Tập đoàn Sao Mai (mã Ck ASM).
dầu ăn Ranee có tính năng tương đồng với các sản phẩm dầu cá được chiết xuất từ cá biển.
(TBTCO) - Sản phẩm do CTCP Đầu tư và Xây dựng Sao Mai An Giang (ASM) nghiên cứu, sản xuất. Đây là lần đầu tiên sản phẩm này có mặt tại thị trường Việt Nam vào sáng ngày 8/10/2014.