Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tập đoàn tái bảo hiểm hàng đầu Swiss Re
(TBTCO) - Tăng cường năng lực của cơ quan quản lý, hoàn thiện môi trường pháp lý tại các nước, xây dựng kế hoạch đối phó với rủi ro thiên tai… nhằm phát triển thị trường bảo hiểm khu vực là những nội dung được đưa ra đối thoại tại Hội nghị các nhà quản lý bảo hiểm ASEAN 16.