Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tập đoàn Tư vấn Đầu tư xây dựng Kiên Giang
ckg
(TBTCO) - Ngày 25/3/2020, 50 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang chính thức được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) với mã chứng khoán CKG.