Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tập đoàn Xổ số của Áo (Casino Austria AG & Austrian Lotteries)
(TBTCO) - Đây là điều kiện tiên quyết được Bộ Tài chính nêu lên tại buổi tiếp của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng với ông Karl Stoss - Tổng giám đốc Tập đoàn Xổ số của Áo (Casino Austria AG & Austrian Lotteries) vào ngày 22/8/201, tại trụ sở Bộ Tài chính.