Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tập huấn chính sách pháp luật
Gần 400 CBCC làm công tác thanh tra, kiểm tra thuế Cục Thuế Hà Nội
(TBTCO) - Cục Thuế Hà Nội vừa tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến bồi dưỡng kiến thức pháp luật năm 2015 cho gần 400 cán bộ công chức (CBCC) là lãnh đạo các phòng, chi cục thuế, cán bộ làm công tác kế toán nội bộ (KTNB), thanh tra, kiểm tra thuế và các bộ phận chức năng toàn cục thuế.