Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tập huấn chính sách thuế mới 2014
Ba Dinh tap huan
(TBTCO) - Trong hai ngày 6 và 7/3/2014, Chi cục Thuế Quận Ba Đình (TP Hà Nội) tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế mới triển khai thực hiện trong năm 2014, cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn do chi cục thuế quản lý.