Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tập huấn thanh tra
bùi xuân ngọc
(TBTCO) - Sáng ngày 28/10/2015, tại Lạng Sơn, Công đoàn Bộ Tài chính phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Bộ Tài chính tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra nhân dân năm 2015, cho gần 100 đại biểu làm công tác thanh tra nhân dân của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.
tập huấn thanh tra nhân dân
(TBTCO) - Sáng ngày 3/10, tại thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Bộ Tài chính phối hợp với Công đoàn Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra nhân dân năm 2014.
taphuanthanhtra
(TBTCO) - Từ ngày 25/3 đến 5/4/2014, Cục Thuế Hà Nội liên tục tổ chức 4 lớp (mỗi lớp 4 buổi) tập huấn đào tạo bồi dưỡng kỹ năng thanh tra, kiểm tra thuế năm 2014 cho hơn 1.300 cán bộ công chức trên địa bàn.