Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tàu bay Airbus A320 đầu tiên của Vietjet
Tau bay Vietjet tai nha may Airbus
(TBTCO) - Những cấu phần của chiếc tàu bay Airbus A320 đầu tiên của Vietjet đang trên đường đến Toulouse (Pháp) để hoàn tất công đoạn cuối cùng. Đây là chiếc tàu bay đầu tiên trong đơn đặt hàng mua và thuê 100 tàu bay mà Vietjet đã ký với Airbus hồi tháng 2 năm nay.