Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tàu biển xuất nhập cảnh
Đề xuất kéo dài thời gian thí điểm e-Manifest đến 1/1/2015
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả sau hơn 3 năm thí điểm thực hiện tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh (e - Manifest) theo Quyết định số 19/2011/QĐ-TTg.