Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tàu mẫu vỏ thép
tàu vỏ thép
(TBTCO) - Triển khai Đề án thí điểm đóng mới tàu mẫu vỏ thép khai thác thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá, phục vụ nhu cầu của ngư dân, đến nay, SBIC đã bàn giao được 8 tàu vỏ thép. Tàu Thanh Tuyền 11 là tàu thứ 9 SBIC bàn giao.