Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tàu Sunrise 689 bị cướp
tàu sunrise 689
(TBTCO) - Hai công ty sẽ chịu trách nhiệm chi trả bảo hiểm trong vụ Tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công là Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIC) và Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI).
Tàu Sunrise 689
(TBTCO) - Sáng 9/10, ông Nguyễn Vũ Điệp, Trưởng Bộ phận Quản lý Khai thác tàu, Công ty Cổ phần đóng tàu Thủy sản Hải Phòng cho biết, tàu Sunrise 689 đang di chuyển về lãnh hải Việt Nam, hiện ở khu vực biển Cà Mau.