Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tàu SUNRISE 689 mất tích
 tàu SUNRISE 689
(TBTCO) - Đến thời điểm hiện tại, Bộ Giao thông vận tải vẫn chưa có kết quả gì về sự việc tàu SUNRISE 689 cùng 18 thuyền viên mất tích từ ngày 3/10.