Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tàu YB4
tau
(TBTCO) - Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19 tác động tới ngành đường sắt, từ ngày 28/3, tạm dừng chạy tàu YB3 tại Hà Nội, tới ngày 29/3, tạm dừng chạy tàu YB4 tại Yên Bái. Như vậy, tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai sẽ tạm thời không còn đôi tàu khách nào hoạt động nữa.