Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tẩy chay
thuc pham sach
(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh đã thí điểm triển khai mô hình sử dụng tem điện tử để truy xuất nguồn gốc rau an toàn, người tiêu dùng có thể nhận diện và truy xuất nguồn gốc sản phẩm rau, củ, quả trên thị trường.
Mau rau sạch
(TBTCO) - Siêu thị muốn kiểm soát được nguồn gốc rau sạch thì phải giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất, thu hoạch và nếu có sai phạm trong quy trình này, lập tức hủy đơn hàng. Tuy nhiên, đáng tiếc là hiện nay hệ thống siêu thị vì lợi ích của mình mà bỏ qua lợi ích cộng đồng.
máy đo thực phẩm
(TBTCO) - Chúng ta đang lo từng ly sữa cho trẻ em để cải thiện chiều cao, sức khỏe, tránh thấp còi, nhưng chúng ta lại đang buông lỏng quản lý, để cho những mối nguy lớn do mất an toàn thực phẩm tàn hại sức khỏe, đạo đức của cả dân tộc.
chất cấm trong chăn nuôi
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành chỉ thị tăng cường quản lý chất cấm trong chăn nuôi, nhằm chấn chỉnh tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đang có chiều hướng gia tăng báo động ở các địa phương, nhất là khu vực các tỉnh phía Nam.