Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa TCEB
tceb
(TBTCO) - Ngày 24/12 tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Hội nghị và Triển lãm Thái Lan (TCEB) đã công bố chương trình hỗ trợ mới và chỉ áp dụng riêng cho doanh nghiệp Việt Nam khi tham dự triển lãm tại Thái Lan.
giao thương Việt- Thái
(TBTCO) - Ngày 3/12 tại TP.Hồ Chí Minh, Cục Triển lãm và Hội nghị Thái Lan (TCEB) đã công bố chương trình xúc tiến mới dành cho thị trường Việt Nam.