Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa TCS
Các bộ, ngành, phải ban hành tiêu chuẩn, định mức để trên cơ sở đó mua sắm tài sản công.
(TBTCVN) - Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (TSC) có hiệu lực từ 1/1/2018. Qua 1 năm thực hiện cho thấy, nhiều bộ, ngành đã tích cực, chủ động, tạo lập cơ sở pháp lý tương đối đầy đủ nhằm quản lý, sử dụng, khai thác có hiệu quả nguồn lực tài chính từ TSC.
KBNN
(TBTCO) - Với mục tiêu xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh, đảm bảo giữ vững an ninh tài chính, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã xây dựng Kho dữ liệu thống kê, phân tích nghiệp vụ theo công nghệ hiện đại. Kho dữ liệu đã phát huy hiệu quả khi lượng báo cáo được khai thác từ đây tăng vọt.
than
(TBTCO) - Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (mã Ck TKV) - công ty mẹ của TCS, đăng ký mua vào hơn 3,75 triệu cổ phiếu TCS từ ngày 26/3 đến 23/4, theo phương thức khớp lệnh.
Giao dịch tại KBNN huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: HẠNH THẢO
(TBTCVN) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có đánh giá về kết quả 5 năm triển khai thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế tại đơn vị, theo Quyết định số 54/2013/QĐ- TTg ngày 19/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
KBNN lạng Sơn
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lạng Sơn đã triển khai thành công việc thu ngân sách và xây dựng quy trình tạm thời về quản lý thu NSNN theo Dự án hiện đại hóa thu, nộp NSNN (TCS) tại điểm giao dịch ngoài trụ sở kho bạc.
KBNN Hà Nội
(TBTCO) - Kho quỹ tập trung (KQKB-TT) là một chương trình được nâng cấp từ chương trình quản lý kho quỹ (KQKB) để tiến tới mục tiêu tin học hóa toàn bộ nghiệp vụ kho quỹ trong toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN).