Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa TechElite
ty
(TBTCO) - Công ty Cổ phần TechElite vừa cho ra mắt bản beta sản phẩm sự kiện 360 (sukien360.net). Sự kiện 360 là một trong số những sản phẩm đầu tiên được xây dựng dưới sự bảo trợ và đầu tư bởi Bộ Khoa học Công nghệ và Quỹ Việt Nam Silicon Valley.