Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tem thu phí sử dụng đường bộ
Xe ô tô con
(TBTCO) - Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) vừa phát đi thông cáo báo chí khẳng định sẽ không gộp tem kiểm định, tem thu phí sử dụng đường bộ và dán nhãn năng lượng thành một loại đối với xe ô tô con dưới 7 chỗ.